Ki lehet műszaki ellenőr és mely esetekben kell alkalmazni?

Építési műszaki ellenőri tevékenységet- az egyes építési műszaki szakterületek felett- az folytathat, akit kérelmére az Építési Műszaki Ellenőri Névjegyzékbe- az építményfajta, valamint a szakterület megjelölésével- felvettek.

Ennek feltétele a megfelelő szakirányú végzettség, a kellő idejű szakmai gyakorlat, a jogosultsági vizsga és a büntetlen előélet.

Ez részletesen a 266/2013.(VII.11.) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló Korm. rendeletben található, melynek hatálya kiterjed a tevékenységre; a tevékenységet folytatók körére, ennek részletes feltételeire; a jogosultság megállapítására és a névjegyzék vezetésére is.

Mely estekben és milyen feladatokat nem láthat el egy építési műszaki ellenőr?

21.§(4) bekezdése szerint:

Az építési műszaki ellenőr nem végezhet építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői, anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet az általa ellenőrzött építési- szerelési munka vonatkozásában.

Az építési műszaki ellenőr nem láthat el további építési műszaki ellenőri feladatokat olyan építési szerelési munka esetén, ahol építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői vagy anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek az építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

21.§(5) bekezdése szerint:

Az építési műszaki ellenőr az általa ellenőrzött építési beruházás során nem lehet az építésügyi műszaki szakértői, a vállalkozó kivitelezői, az anyagbeszállítói és a felelős műszaki vezetői tevékenységet folytatóknak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, illetve nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban.

Mely esetekben kötelező az építési műszaki ellenőr megbízása?

A 191/2009.(IX.15.) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló Korm. rendelet 16.§(1) bekezdése szerint:

Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni az építési napló vezetéséhez kötött építési tevékenység esetén, ha
a) az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,
b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik,
c) az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi,
d) az építőipari kivitelezési tevékenység műemléki védelem alatt álló építményt érint, vagy
e) a 17.§(2) bekezdés alapján építtetői fedezetkezelő működik közre.
Ez családi ház építése esetén azt jelenti, hogy ha nem egy generálkivitelező végzi a ház építését az elejétől a végéig, akkor minden esetben kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni.

Küldjön nekünk üzenetet

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.